BHP

Od 2003 roku Naszym zadaniem jest pomoc firmą i instytucją w uporaniu się z obowiązkami wynikającym z przepisów BHP i ppoż. często balansujemy na cienkiej linii oddzielającej finansowy interes zleceniodawcy od wymogów prawnych. Nasze rozwiązania są tanie, zgodne z prawem i chroniące zdrowie oraz życie pracowników.

W dobie roszczeń odszkodowawczych warto chronić swoją firmę poprzez zapewnienie spełnienia wszelkich wymogów stawianych przez prawo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Podstawowe usługi:

 • Obsługa BHP i ppoż.,
 • Szkolenia BHP wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych,
 • Szkolenia ppoż. z próbną ewakuacją,
 • Szkolenia I pomoc,
 • Ocena ryzyka zawodowego,
 • Postępowania powypadkowe (protokół powypadkowy z kompletem dokumentów),
 • Postępowanie powypadkowe wypadów w drodze.

Inżynieria BHP:

 • Doradztwo w zakresie prawnej i technicznej ochrony pracy,
 • Odpowiadamy na nakazy Inspekcji Pracy oraz decyzje Inspekcji Sanitarnej,
 • Okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p-poż,
 • Instrukcje bhp oraz regulaminy pracy,
 • Redukcja poziomów hałasu,
 • Dobór ochron osobistych,
 • Audyt BHP.

Środowisko pracy:

 • Pomiary natężenia oświetlenia,
 • Organizacja i nadzór nad pomiarami czynników szkodliwych,
 • Organizacja badań medycyny pracy,
 • Organizujemy badania czynników szkodliwych dla zdrowia,

 

Oferowany przez naszą firmę OUTSOURCING zapewni Państwu optymalne koszty z dużym wachlarzem usług.

Translate »