Ochrona Środowiska

Od 2003 roku Naszym zadaniem jest pomoc firmą i instytucją w uporaniu się z obowiązkami wynikającym z Ochrony Środowiska. Często balansujemy na cienkiej linii oddzielającej finansowy interes zleceniodawcy od wymogów prawnych. Nasze rozwiązania są tanie, zgodne z prawem i szanujące środowisko naturalne.

 

Podstawowe usługi:

 • Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • Prowadzenie ewidencji odpadów oraz sprawozdań rocznych,
 • Naliczanie opłaty produktowej oraz sprawozdawczość,
 • Występowanie w imieniu zleceniodawcy przed organami ochrony środowiska,
 • Informacja prawna,
 • Obowiązki PRTR i KOBIZE.

 

Pozwolenie środowiskowe:

 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • Pozwolenia na emisję substancji do powietrza oraz zgłoszenia instalacji,
 • Pozwolenia wodnoprawne,
 • Raporty oddziaływania na środowisko,
 • KIP – karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • Pozwolenia zintegrowane i raporty początkowe.

 

Inżynieria środowiska:

 • Audyty środowiskowe,
 • Koncepcje oczyszczania gazów odlotowych,
 • Koncepcje unikania emisji oraz koncepcje produkcji niskoodpadowych,
 • Organizowanie pomiarów emisji substancji do powietrza, emisji hałasu oraz badań ścieków.

Nasza oferta zapewni Państwu optymalne koszty z dużym wachlarzem usług. Zapraszamy do kontaktu.

Translate »