Zmiany w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Wchodzą w życie zmiany w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Nie dotkną one bezpośrednio pracodawców. Nie wpłyną również na procedurę postepowania powypadkowego w zakładach pracy