Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do tego, aby zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki, w których będzie on wykonywał swoje obowiązki. Wpływa to także oczywiście na ich jakość.

Obowiązkowe są również cykliczne kontrole pod tym kątem z uwzględnieniem organizacji procesów pracy oraz stanu urządzeń technicznych.

Audyt BHP jest korzystną opcją, ponieważ nie wiąże się on z żadnymi konsekwencjami prawnymi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości będą mieć Państwo czas na wdrożenie poprawnych rozwiązań i usunięcie błędnych. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie kar w przypadku właściwej kontroli.

Zajmujemy się przeprowadzaniem takich audytów BHP już od 20 lat i naszym celem jest pomóc Państwu w efektywnym zarządzaniu działalnością.

Na czym polega audyt BHP?

Podczas przeprowadzanego przez nas audytu BHP sprawdzane będą między innymi warunki panujące na konkretnych stanowiskach oraz w pomieszczeniach, także higieniczno-sanitarnych. Zrewidujemy stan techniczny maszyn oraz instrukcje ich bezpiecznej obsługi. Podczas audytu BHP skupimy się także na tym, jak zorganizowany jest system pierwszej pomocy, czy pracownicy posiadają aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz czy są oni przeszkoleni w zakresie BHP.

To jedne z wielu działań, które podejmiemy w celu zapewnienia Państwu usług na najwyższym poziomie.

Dla kogo jest audyt BHP?

Audyt BHP jest dla każdego z Państwa, kto ceni sobie bezpieczeństwo swoich pracowników. Może on także pomóc upewnić się, że funkcjonowanie firmy jest zgodne z przepisami BHP w każdym calu, dzięki czemu mogą Państwo uniknąć nieprzyjemności przy właściwej kontroli.

Opracowane przez nas wyniki audytu BHP udostępnimy jak najwcześniej, aby mogli Państwo sprawnie wdrożyć działania korygujące. Zachęcamy do korzystania z audytów BHP w formie cyklicznej dla zapewnienia pracownikom wysokiego standardu miejsca pracy.

Co wyróżnia nasz audyt BHP?

Pracownia BHP i Ochrony Środowiska ,,EKOOKNO” już od ponad 20 lat pomaga firmom wdrażać korzystne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy tak, aby spełniały one wszystkie wymogi.

Oferujemy Państwu nasze usługi przeprowadzenia audytu BHP na terenie całej Polski, także w formie outsourcingu, który ceni sobie wielu naszych klientów. Dzięki niemu nie będą musieli Państwo szukać specjalisty na własną rękę, a nasi pracownicy będą świadczyć usługi tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, co pozwoli Państwu zredukować koszty.

Wiemy, jak pracuje się bezpiecznie i higienicznie. Przeprowadzimy dla Państwa audyt BHP na najwyższym poziomie, rzetelnie i po korzystnej cenie.