Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do tego, aby zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki, w których będzie on wykonywał swoje obowiązki. Wpływa to także oczywiście na ich jakość.

Obowiązkowe są również cykliczne kontrole pod tym kątem z uwzględnieniem organizacji procesów pracy oraz stanu urządzeń technicznych.

Audyt BHP jest korzystną opcją, ponieważ nie wiąże się on z żadnymi konsekwencjami prawnymi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości będą mieć Państwo czas na wdrożenie poprawnych rozwiązań i usunięcie błędnych. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie kar w przypadku właściwej kontroli.

Zajmujemy się przeprowadzaniem takich audytów już od 20 lat i naszym celem jest pomóc Państwu w efektywnym zarządzaniu działalnością.

Na czym polega audyt BHP?

Podczas przeprowadzanego przez nas audytu sprawdzane będą między innymi warunki panujące na konkretnych stanowiskach oraz w pomieszczeniach, także higieniczno-sanitarnych. Zrewidujemy stan techniczny maszyn oraz instrukcje ich bezpiecznej obsługi. Skupimy się także na tym, jak zorganizowany jest system pierwszej pomocy, czy pracownicy posiadają aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz czy są oni przeszkoleni w zakresie BHP.

To jedne z wielu działań, które podejmiemy w celu zapewnienia Państwu usług na najwyższym poziomie.

Dla kogo jest audyt BHP?

Audyt BHP jest dla każdego z Państwa, kto ceni sobie bezpieczeństwo swoich pracowników. Może on także pomóc upewnić się, że funkcjonowanie firmy jest zgodne z przepisami BHP w każdym calu, dzięki czemu mogą Państwo uniknąć nieprzyjemności przy właściwej kontroli.

Opracowane przez nas wyniki audytu udostępnimy jak najwcześniej, aby mogli Państwo sprawnie wdrożyć działania korygujące. Zachęcamy do korzystania z audytów w formie cyklicznej dla zapewnienia pracownikom wysokiego standardu miejsca pracy.

Co wyróżnia nasz audyt BHP?

Pracownia BHP i Ochrony Środowiska ,,EKOOKNO” już od ponad 20 lat pomaga firmom wdrażać korzystne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy tak, aby spełniały one wszystkie wymogi.

Oferujemy Państwu nasze usługi na terenie całej Polski, także w formie outsourcingu, który ceni sobie wielu naszych klientów. Dzięki niemu nie będą musieli Państwo szukać specjalisty na własną rękę, a nasi pracownicy będą świadczyć usługi tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, co pozwoli Państwu zredukować koszty.

Wiemy, jak pracuje się bezpiecznie i higienicznie. Przeprowadzimy dla Państwa audyt BHP na najwyższym poziomie, rzetelnie i po korzystnej cenie.