W zależności od przedsiębiorstwa oraz zakresu działania, różniące są obowiązki oraz normy prawne, według których udziela się zgody na funkcjonowanie. Aby każdy podmiot realizował swoje cele i zadania w sposób należyty i bezpieczny, spoczywa na nim obowiązek stosowania się do norm oraz przepisów prawnych. Zajmujemy się kompleksowym świadczeniem usług dot. opracowań dokumentacji, pozwalających na wprowadzenie gazów i pyłów do środowiska. Fachowcy z zakresu ochrony środowiska, dopełniają wszelkich wskazań, które są konieczne w przypadku ww. wniosków. Wymiar pozwoleń oraz ich zakresu jest uregulowany w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Cechuje nas długoletnie doświadczenie – świadczymy usługi dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa, wymagającego specjalnego pozwolenia.

EkoBHP – pozwolenie emisyjne, Wrocław

Składanie wniosków oraz ich analiza ma na celu dobro środowiska oraz określenie możliwych zagrożeń. Aby organ decydujący mógł wydać wiążącą decyzję, należy sporządzić należytą dokumentację obejmującą szereg danych. Wśród koniecznych informacji powinno znaleźć się 25 punktów, począwszy od podstawowych danych, skończywszy na niezwykle precyzyjnych aspektach działalności. Ich ustalenie bywa dla właścicieli kłopotliwe oraz problematyczne, tak więc zaufanie specjalistom gwarantuje dokładność dokumentacji.

W obowiązku składającego jest przedstawienie wyłącznie rzeczywistych faktów, wraz z możliwymi zagrożeniami oraz stosowanymi technikami. Prawidłowo sporządzony wniosek, zwiększa szansę na uzyskanie pozwolenia. Instalacje, które podlegają takowej konieczności, są regulowane poprzez zbiór wykluczający, zawarty w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881). Jest to również warunkowane emisji w sposób zorganizowany. Zaufało nam wiele kluczowych przedsiębiorstw!