Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest niezwykle istotną kwestią w przypadku chęci wprowadzenia instalacji wytwarzającej takie odpady. Złożyć te dokumenty można zarówno listownie, jak i osobiście w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. W przypadku adresowania listu należy także podkreślić, że dokument przez Państwa kierowany jest do Wydziału Ochrony Środowiska. Tam także jest możliwy odbiór wydanych dokumentów.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – Wrocław

Wymaganie pozwolenia na wytwarzanie odpadów we Wrocławiu zależy od kilku znaczących czynników. Są to między innymi kwestie związane z tym, czy instalacja przez Państwa wprowadzana będzie eksploatowała powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych bądź powyżej 5 tysięcy odpadów różnych od niebezpiecznych. Oba parametry określone powinny zostać w skali rocznej.

Wszelkie różnice, a także szczególne przypadki rozpatrzone są w Art.180a. Prawa Ochrony Środowiska.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – Niezbędne dokumenty

Prawidłowo opracowany wniosek powinien zawierać szereg istotnych dokumentów i informacji, które pozwolą na prawidłowe oszacowanie negatywnego wpływu eksploatacji instalacji na środowisko. Niezbędne jest wskazanie prowadzącego instalację i informacje o tytule prawnym, a także adres zakładu i określenie rodzaju prowadzonej działalności. Niezwykle istotne jest także odpowiednie scharakteryzowanie instalacji, które powinno obejmować: informacje o jej rodzaju, ocenę stanu technicznego, a także rodzaj energii, który instalacja pobiera lub wytwarza.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadków, Wrocław – Opłaty

Opłaty skarbowe związane z otrzymaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów różnią się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Jeśli prowadzicie Państwo małą lub średnią firmę to cena ta będzie sporo niższa w porównaniu do opłat obowiązujących duże przedsiębiorstwa
Należy pamiętać, że eksploatacja instalacji bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów podlega karze grzywny, aresztu bądź pozbawienia wolności. Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w tym zakresie, zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług.