Raport oddziaływania na środowisko jest jednym z istotniejszych elementów OOŚ (Ocena Oddziaływania na Środowisko). Pozwala precyzyjnie określić, w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na poszczególne elementy środowiska. Jako podmioty, których dotyczy ryzyko, postrzegani są także pracownicy – to kwestie, o które należy zadbać. Ten temat regulowany jest również prawnie.

Raport oddziaływania na środowisko | Wrocław

Prawidłowo sporządzony raport oddziaływania na środowisko (Wrocław) powinien poruszać przede wszystkim kwestie dotyczące oddziaływania przedsięwzięcia na etapie zarówno realizacji, eksploatacji, jak i likwidacji.

Nie można pominąć elementów związanych z charakterystyką elementów środowiska, które po podjęciu przedsięwzięcia będą najbardziej narażone na różne czynniki, w tym także elementy środowiska objęte ochroną. Należy także wspomnieć o wszelkich, znajdujących się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia zabytkach, a także zawrzeć opis, krajobrazu, w którym przedsięwzięcie zostanie zrealizowane.

Trzeba także zawrzeć wariant zarówno proponowany przez wnioskodawcę jak i alternatywną wersję, która będzie bardzo racjonalna. Niezbędne jest także odniesienie się do środowiska; w szczególności: ludzi, zwierząt, roślin, wody, powietrza, a także dóbr materialnych, z uwzględnieniem zabytków i krajobrazów kulturowych oraz wzajemny wpływ wyżej wymienionych elementów.

Niezbędne jest także zawarcie przewidywanych działań, które mają mieć pozytywny wpływ na wyparcie negatywnych czynników środowiskowych związanych z podjęciem przedsięwzięcia.

Z wszelkimi szczegółami mogą się Państwo zapoznać w art. 66. Treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Raport oddziaływania na środowisko, Wrocław – Pomożemy w kwestiach formalnych

Należy posługiwać się dobrą znajomością kwestii prawnych, aby odpowiednio sporządzić raport oddziaływania na środowisko. Wrocław jest miastem prężnie się rozwijającym i to właśnie tutaj znajduje się główna siedziba naszej firmy. Oferowane Państwu usługi są poparte dużym doświadczeniem. Jesteśmy na rynku wiele lat, a co się z tym wiąże, staliśmy się specjalistami w dziedzinach środowiska, a także BHP. Od początku działania firmy w 2003 roku skutecznie doradzamy klientom, stawiając na profesjonalizm.

EkoBHP to zespół specjalistów, świetnie odnajdujących się przede wszystkim w kwestiach prawno-administracyjnych dotyczących aspektów środowiskowych i czynników ludzkich. Z przyjemnością pomożemy Państwu dochować wszelkich formalności związanych ze złożeniem raportu oddziaływania na środowisko we Wrocławiu.