Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest rejestrem, do którego powinny zarejestrować się podmioty, których zgodnie z prawem dotyczy sprawa. Jest to bardzo istotne, gdyż brak funkcjonowania w rejestrze, mimo podejmowania działań tego wymagających jest ściśle związany z łamaniem prawa.

Rejestracja BDO – ewidencja odpadów, Wrocław –  Kogo dotyczy?

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach podmioty, które widnieją w ustawie, powinny podjąć działania związane ze złożeniem wniosku. Rejestracja BDO ewidencja odpadów jest możliwa jedynie przez Internet za pośrednictwem Profilu Zaufanego.

Zobligowani do złożenia wniosku są przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane bądź pozwolenie na wytwarzanie odpadów i/lub na zbieranie odpadów. A także podmioty, które uzyskały koncesję związaną z podziemnym składowaniem odpadów. W praktyce są to osoby zajmujące się produkcją opakowań, importerzy pojazdów, importerzy różnych produktów do Polski, a także osoby produkujące odpady w sytuacji, gdy odbywa się to w ramach prowadzenia działalności. Podmioty, które nie wymagają wpisu do rejestru BDO, są wyszczególnione w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach. Istotne jest jednak, aby bez względu na rodzaj działalności wniosek o wpis do BDO został złożony przed fizycznym rozpoczęciem funkcjonowania działalności.

Rejestracja BDO | Ewidencja odpadów | Wrocław

Ewidencja odpadów jest obowiązkiem każdego ich posiadacza, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21). Podmioty rejestrujące się w systemie BDO podlegają szeregowi ustaw, których prawidłowe zrozumienie wymaga specjalistycznej znajomości prawa. Bardzo rzadko zdarza się sytuacja, w której przedsiębiorca jest w pełni zorientowany w prawach i obowiązkach dotyczących kwestii prawnych z każdej z dziedzin dotyczących swojej firmy. Nic w tym nadzwyczajnego, gdyż jest to szereg dość skomplikowanych działań, które opiewa język prawniczy. W takich sytuacjach łatwo o dezorientację, a co się z tym wiąże, błąd będący niezgodnym z prawem.

EkoBHP to miejsce zrzeszające fachowców w swojej dziedzinie. Chętnie pomożemy Państwu dopełnić wszelkich formalności związanych z rejestracją BDO, ewidencją odpadów we Wrocławiu.

Jesteśmy firmą, której siedziba znajduje się w samej stolicy Dolnego Śląska. Orientujemy się we wszystkich kwestiach prawnych i administracyjnych z zakresu ochrony środowiska i BHP. Pomożemy Państwu nie tylko w zakresie rejestracji BDO ewidencja odpadów, ale także innych działań związanych z wcześniej wspomnianą ochroną środowiska, a także w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny p