Od 2003 roku Naszym zadaniem jest pomoc firmą i instytucją w uporaniu się z obowiązkami wynikającym z przepisów BHP i ppoż. często balansujemy na cienkiej linii oddzielającej finansowy interes zleceniodawcy od wymogów prawnych. Nasze rozwiązania są tanie, zgodne z prawem i chroniące zdrowie oraz życie pracowników.

W dobie roszczeń odszkodowawczych warto chronić swoją firmę poprzez zapewnienie spełnienia wszelkich wymogów stawianych przez prawo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawowe usługi:

 • Obsługa BHP i ppoż.,
 • Szkolenia BHP wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych,
 • Szkolenia ppoż. z próbną ewakuacją,
 • Szkolenia I pomoc,
 • Ocena ryzyka zawodowego,
 • Postępowania powypadkowe (protokół powypadkowy z kompletem dokumentów),
 • Postępowanie powypadkowe wypadów w drodze.
bhp Wrocław, raport oddziaływania na środowisko, karta informacyjna przedsięwzięcia, opłaty środowiskowe, szkolenia bhp Wrocław, ochrona środowiska Wrocław
bhp Wrocław, raport oddziaływania na środowisko, karta informacyjna przedsięwzięcia, opłaty środowiskowe, szkolenia bhp Wrocław, ochrona środowiska Wrocław

Inżynieria BHP:

 • Doradztwo w zakresie prawnej i technicznej ochrony pracy,
 • Odpowiadamy na nakazy Inspekcji Pracy oraz decyzje Inspekcji Sanitarnej,
 • Okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p-poż,
 • Instrukcje bhp oraz regulaminy pracy,
 • Redukcja poziomów hałasu,
 • Dobór ochron osobistych,
 • Audyt BHP.

Środowisko pracy:

 • Pomiary natężenia oświetlenia,
 • Organizacja i nadzór nad pomiarami czynników szkodliwych,
 • Organizacja badań medycyny pracy,
 • Organizujemy badania czynników szkodliwych dla zdrowia,
bhp Wrocław, raport oddziaływania na środowisko, karta informacyjna przedsięwzięcia, opłaty środowiskowe, szkolenia bhp Wrocław, ochrona środowiska Wrocław

Oferowany przez naszą firmę OUTSOURCING zapewni Państwu optymalne koszty z dużym wachlarzem usług.

Zamknij Menu
Translate »