Jeżeli chce się świadczyć usługę zbierania odpadów, należy posiadać do tego odpowiednie zezwolenie. Określa ono warunki, na których można taką czynność wykonywać. Uzyskuje się je na drodze decyzji administracyjnej, a jego data ważności to maksymalnie 10 lat.

Zezwolenie na zbierania odpadów we Wrocławiu – Jak je uzyskać?

Wydaje je marszałek województwa lub starosta – w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, odpadów oraz ich ilości.

Marszałek województwa wyda zezwolenie na zbieranie odpadów we Wrocławiu w sytuacji, gdy chodzi o instalacje komunalne bądź gdy ubiegają się Państwo o nie w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco wpływać na środowisko. Jest to zrozumiałe w obliczu prawa o ochronie środowiska. Marszałek jest także osobą decyzyjną, kiedy łączna liczba magazynowanych odpadów przekracza 3000 Mg na rok.

W innych przypadkach o wydaniu zezwolenia na zbieranie odpadów (Wrocław) zdecyduje starosta, chyba że chodzi o tereny zamknięte – wtedy taki obowiązek pełni regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Co nie wymaga zezwolenia na zbieranie odpadów, Wrocław?

Będzie to między innymi zbieranie leków oraz opakowań po nich przez apteki, okazjonalne zbieranie odpadów w szkołach czy urzędach oraz zbieranie odpadów przez osobę, która nie jest przedsiębiorcą i wykorzystuje je na własne potrzeby.

Jak powinien wyglądać wniosek? | Zezwolenie na zbieranie odpadów – Wrocław

Ważne jest, aby wniosek spełniał wszystkie wymogi formalne. Wśród nich znajdą Państwo uwzględnienie wysokości i formy zabezpieczenia roszczeń, tytułu prawnego do miejsca magazynowania odpadów czy planu z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów.

Należy określić również operat przeciwpożarowy oraz przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

Jeżeli chcą Państwo złożyć wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów (Wrocław), koniecznym będzie także opisanie szczegółowej metody zbierania odpadów oraz określić przewidywany czas, w jakim będą Państwo je zbierać.

Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów we Wrocławiu wymaga przygotowania wielu dokumentów. Niezbędne jest także wniesienie określonej opłaty. Z tych powodów jest to proces żmudny, choć niezwykle ważny